VESLEFJELLET

Veslefjellet ligger lengst sør på gårdsplassen, og oppsto som et resultat av masse jord som kom fra en tidligere jordterasse. Veslefjellet har et oppkomme på toppen av fjellet, og derfra renner bekken som ender opp i tjernet. På veien renner den under brua som binder sammen østre og vestre del av gårdsplassen.

Veslefjellet 1
Veslefjellet sett på skrå ovenfra fra øst.

Hele fjellet er beplantet, med unntak av bekken med sine kulper på vei nedover mot tjernet. Bekken løper i en renne foret med bassengfolie, hvor skjøtene ligger med godt overlegg i nedoverbakke for å unngå lekkasje. Plantene varierer fra nåletrær til blåbærlyng og diverse stråtyper. Hele kanten nede er dekket med stein som er stablet opp til passende høyde, og rundt fjellet går det en brolagt sti for å kunne beundre plantene og/eller stelle dem.

Veslefjellet 2
Veslefjellet sett fra sydvest.

Her ser du en oversikt over Veslefjellet mot sydenden av hovedhuset og Kosestedet. Her synes kanten av stenmuren rundt fjellet og det brolagte området rundt.

Veslefjellet 3
Veslefjellet sett fra gårdsplassen.

Next
Trykk her for å få detaljer om bedet og plantene!