OVERSIKT OVER TRÆR

SIDEN ER UNDER ARBEID!

Nr. Handelsnavn Plassering Latinsk navn Kommentarer
1 Trønderpoppel Hytta Populus balsamifera var. elongata Balsamtre, sterk duft, klebrige blad
2 Sommereik Rundkj./Jungelen Quercus robur Muligens hybrid med vintereik
3 Lønn (Naverlønn) Øst for Sorgenfri Acer campestre Naverlønn med små, avrundede blad
4 Lønn (Spisslønn) Utenfor Østveggen Acer platanoides Vanlig norsk lønn
5 Bjørk, Dunbjørk Rundkjøring, Jungelen m fl Betula pubescens "Vanlig bjørk"
6 Hengebjørk Rundkjøring Betula pendula/B. verrucosa
7 Rogn Stripa m fl Sorbus aucuparia "Vanlig rogn"
8 Sibirlerk Rundkjøring Larix sibirica/L. russica
9 Blågran Jungelen Picea pungens Blågran
10 Colorado-gran Gårdsplassen Picea pungens Engelm.
11 Korea-gran Jungelen Abies koreana
12 Sølvgran Ved Tjernet Picea pungens "Glauca"
13 Furu Jungelen Pinus sylvestris Vanlig norsk furu
14 Silkefuru Ved Tjernet Pinus peuce Hardfør furu med rask vekst.
15
16
Back