TJERNET

Tjernet ligger sentralt på tomta, og er omgitt av et sirkelrundt bed som er delt opp i sirkelsektorer av radiale stier laget av steinheller. Hver sektor har sin egen karakter i form av ulike planter og ulike farger. I bakkant av tjernet ligger det en foss som ender rett ut i tjernet. I forkant kommer bekken fra Veslefjellet ned i tjernet etter å ha svingt under broen. Disse detaljene er vist i egne bilder nedenfor. Hvis du er interessert i detaljer om hvilke planter som er brukt her kan du trykke på knappen nedenfor bildene. Da vil det komme opp ny side med kart over bedene og deretter planteinformasjon.

Tjernet
Tjernet sett fra nordøst.

Tjernet er laget ved hjelp av såkalt bassengfolie som holder vannet på plass. Man lager da en "form" ved å grave ut jord, fjerne alle skarpe stener eller røtter, fylle sand inne i fordypningen, gjerne "kle" hele fordypningen med aviser for å unngå kanter og ujevnheter, og så tilslutt legge i duken. Fordel duken jevnt og pent, brett resten innover kantene, og legg steinheller rundt hele kanten som holder duken på plass. Klipp bort overflødig duk. Vi har i tillegg valgt å legge runde steiner i hele tjernet for å få steinbunn.

Tjernet
Hele tjernområdet med blomsterbed.

Tjernområdet er laget med tjernet i sentrum og stier som går radialt ut til sidene. Bildet er tatt før bekken og Veslefjellet ble laget. Bekken kommer ned der hvor det brede feltet med heller synes til høyre i bildet.

Tjernet
Tjernet sett fra nord mot fossen.

Her ser vi en av de radiale stiene rundt tjernet, samt 2 sirkelsektorer med forskjellige plantegrupper (Hosta til venstre og Astilber på høyre side).

Tjernet
Tjernet sett fra øst mot Østveggen.

Bekken kommer nordfra og ned i tjernet, men er tørrlagt her. Bekkefaret er laget på samme måte som selve tjernet ved at vi har formet bekkeløpet, fylt i fin sand og så lagt bassengfolie nedover langs løpet. Vi har brukt runde steiner for å dekke til folien. En bro sørger for at vi kan spasere, eller for den del, kjøre trillebår fra den ene delen av hagen til den andre (Den ligger utenfor høyre bildekant).

Bekken
Bekkeløpet sett fra tjernet og nordover.

Fossen som vi ser på neste bilde ligger på motsatt side av tjernet, og får vann fra en pumpe som monteres inne i selve fossekonstruksjonen. Vannet tas inn fra et rør som går ned i tjernet i forkant av fossen, og renner ned fossen og ut i tjernet igjen.

Tjernet
Detalj fra fossen med ekornet på plass på toppen.
Legg merke til "Summer Snow" Clematis i bakgrunnen!

Bak fossen innimellom nåletrærne finner vi en ganske spesiell plante, nemlig Valmuesøster!.

Valmuedronning
Valmuesøster.

I Liljebedet finner man mange typer liljer, og en av de mest spesielle er Martagonliljen.

Martagonliljen
Martagonliljen.

Next
Trykk her for å få detaljer om bedet og plantene!