SOLVEGGEN

Solveggen er i sydenden av hovedhuset, og består av to bed med blomster og busker, ett på hver side av hagetrappen. Foran bedene er et av de få områdene med gressplen som finnes på tomta. Vestbedet er forlenget vestover fra husveggen et stykke, med ly fra en stenbinge som vi har andre planter i. Denne forlengede delen består stort sett av busker, se oversikten på neste side.

Solvegg oversikt
Solveggen.

Nedenfor ser vi Solveggen fra tjernbedet, med trappen ut fra Hovedhuset. Østre bed vises godt, mens blomstene i forgrunnen står i en krukke foran vestbedet.

Solvegg trapp
Solveggen med trapp ned fra huset.

Liljene i østbedet står i fullt flor om sommeren som vist på bildet nedenfor.

Solvegg liljer
Liljene i østbedet foran Solveggen.

Next
Trykk her for å få detaljer om bedet og plantene!