RUNDKJØRINGA

Siden det alltid har vært to innkjøringer til eiendommen, en til gårdsplassen og en til den gamle garasjen i hus nr. 2, fant vi ut at vi like godt kunne grave mellom disse to for å lage en rundkjøring. Denne tjener til å lette innkjøring i garasjen samt å kunne snu på en enkel måte. Dessuten lager dette en grei ramme rundt trær og planter i nordre del av gårdspalssen, se kartskisse på neste side.

Rundkjøring 1
Rundkjøringen i nordre del av tomta.

Rundkjøring 3
Her er sitteplassen i rundkjøringa sett fra veien.

Rundkjøring 2
Her er sitteplassen sett fra gårdsplassen.

Next
Trykk her for å få detaljer om området!