ROSER!

Roser er populære vekster i hagen, og finnes i utrolig mange varianter. Noen av dem er viltvoksende og krever ikke noe stell, mens andre er meget krevende og veldig lett å miste allerede etter en vinter.
Se på disse eksemplene fra vår hage: Først Nostalgia...


En fullkommen rose som har alt: Utseende, mange fine faser i blomstringen, god lukt og vokser godt.

Buskrose med myriader av hvite roser:


Buskrosen

Eller en flott stilkrose


Whisky

En annen flott stilkrose:


Karen Blixen

Flere eksempler:


.......

Mer flotte roser