MONSESTIEN

Monsestien er en spasersti fra tjernområdet og ned bak hekken i vest. Den går på nordsiden av Sørhaugen og passerer mellom hekken og haugen og leder ned forbi Nikkesyrinene og østover langs Eplehagen, deretter tilbake rundt Sørhaugen.

Monsestien
Hvorfor den heter Monsestien?

Next
Trykk her for å få detaljer om planene for stien!