LØVEHAUGEN

Løvehaugen er under etablering, men har ligget som et reserveplantested i flere år. Haugen ligger i retning øst-vest, og den har fått navn etter den planlagte fontenen, hvor vann kommer ut av munnen på et løvehode og renner ned i et kar i bakken (østenden på haugen). I vestenden er det en sittebenk som vi kaller "Ja-benken", kort og godt!

Løvehaugen 1
Løvehaugen ligger i bakgrunnen og vi kan skimte "Ja-benken" så vidt mellom alle plantene.

Oversikt over Løvehaugen. Den vil etter at anleggsarbeidet er ferdig bestå av to etasjer, hvor den nederste støttes av en steinmur på betongfundament, mens den øverste støttes av trestokker.

Løvehaug 2
Løvehugen med "Ja-benken" slik den nå ser ut (underveis i anleggsarbeidet i 2003).

Next
Trykk her for å få detaljer om bedet og plantene!