JUNGELEN

Jungelen er den delen av hagen som ligger nord for hovedhuset. I jungelen finnes det masse trær, men også blomsterbed og gressfelter. Ved veggen i nord har vi plantet bregner som er hentet fra skogen. De trives godt i nord hvor det er skygge og fuktig jord.

Søndre del av jungel
Søndre del av jungel.

Mot veggen til garasjebygget er det anlagt en gangsti med heller og kantstener. I bakgrunnen er det en metallbue for klatreplanter som danner en port mot bakhagen.

Hellegang i jungel
Hellegangen mot veggen i søndre del av Jungelen.

Jungel fra baksiden
Søndre del av jungel sett fra baksiden.

Next
Trykk her for å få detaljer om bedet og plantene!