JORDBÆR


Jordbær (Fragaria x ananassa)


Jordbær hører med til slekten Fragaria i rosefamilien (Rosaceae), og har 3-koplete sammensatte tannete blad. 5 kronblad er vanligvis hvite. Alle delene av blomsten: begerblad, kronblad, pollenblad (pollenbærer) og fruktblad (fruktknute med frøemne, griffel og arr) er blad. Allerede Goethe i "Metamorphose der Pflanzen" var inne på denne idéen. Idag er det en hypotese om at 3 gener A, B og C bestemmer om det skal bli begerblad, kronblad, pollenblad eller fruktblad i en blomst.

Jordbær finnes i en mengde varianter med forskjellige egenskaper. For hagebruk brukes såkalt ananasjordbær, en krysning mellom Virginia- jordbær og Chile-jordbær som begge er amerikanske jordbærsorter. Fruktene er store og søte, og dyrkes mange steder i Norge. Mengden og kvaliteten på bærene er veldig avhengig av været i blomstrings- og modningsperiodene. En mengde jordbærsorter, som har fått fellesbetegnelsen "hagejordbær", dyrkes rundt omkring i verden.

Jordbær er en frukt, men ofte brukes betegnelsen "falsk frukt" hvis blomsterbunnen (den øverste delen av blomsterstilken) svulmer opp og inngår i frukten som hos jordbær, eple og nype. Jordbær er egentlig ikke et bær strengt definisjonsmessig. Frukten deltar i spredning av frøene. Ingen vil vel kalle blomsten hos jordbær for en "rose", selv om den tilhører rosefamilien.

Eksempler på eldre sorter som har vært dyrket i Norge er: "Abundance" (syltebær), "Königin Louise" (dessertbær) og "Senga Sengana" (dessert og sylting). Nå dyrkes det flere nyere sorter, f eks Zefyr, Korona og Polka.