OVERSIKT OVER HOSTA

SIDEN ER UNDER ARBEID!

Nr. Handelsnavn Latinsk navn Kommentarer
1 Hosta lancifolia Hosta lancifolia Fra Japan
2 Hosta "Great Expectations" Hosta "Great Expectations" Kommer fra H. sieboldiana 'Elegans' fra England
3 Hosta "Mamma Mia" Hosta "Mamma Mia"
4 Hosta "Regal Standard" Hosta "Regal Standard"
5
6
7
8
9
10
11
12
Back