HOSTA!

Hosta er en familie som blir mer og mer spennende jo bedre man lærer den å kjenne. Det skal finnes over 2000 forskjellige varianter, hvorav rundt 500 selges til vanlige hager. Derfor har vi ikke kunnet få oversikt over hvilke Hosta vi har, men håper å kunne komme videre ved hjelp av en ekspert. Dette er grunnen til at ingen navn er tatt med nedenfor!
Se bare på disse eksemplene fra vår hage:


Hosta

Hosta .....


Hosta....

Hosta......


Hosta

Hosta.....


Hosta

Hosta.....


Hosta

Hosta....


Hosta