GÅRDSPLASSEN

Gårdsplassen var opprinnelig en tradisjonell plass med grus og gress. Etter erfaring med tele og søleføre i de første årene valgte vi å legge isopor i bakken på de kritiske stedene (trapp, langs huset osv) og grave ut massen og fylle sand førøvrig. På toppen la vi så et godt lag med fin singel for å få tørr overflate. Senere har vi lagt brosten mellom husene og rundt trærne i midten av gården.

Gårdsplassen
Midtre del av gårdsplass er brolagt.

Gårdsplass oversikt
Gårdsplassen sett sånn litt fra oven!.

Next
Trykk her for å få detaljer om gårdsplassen!