FLAGGKNAUSEN

Flaggknausen ligger like inntil vestkanten av Kosestedet, og navnet kom naturlig fordi flaggstangen ble montert her. Først ble fundamentet for stangen støpt i betong oppå bakken for å øke høyden mest mulig, og deretter ble det fylt opp med jord, og en mur av brekkstener og naturstein ble lagt rundt. I nordkanten er det en trapp og sti for å komme til selve flaggstangen. Senere har knausen fått et bunndekke og noen andre planter, se oversikten som kan nås fra oversiktskartet.

Flaggknausen 1
Flaggknausen med stanga på toppen.

Flaggknausen er hele sommeren dekket av bunndekke med gule blomster. I forgrunnen kan vi se rhododendron på begge sider av trappen.

Flaggknaus med bunndekke
Flaggknausen med blomsterdekke.

Nedenfor ser vi flaggknausen i fugleperspektiv. Bildet er tatt fra 2. etasje i Hovedhuset.

Flaggknaus med bunndekke
Flaggknausen sett fra 2. etasje.

Next
Trykk her for å få detaljer om bedet og plantene!