DRIVHUSET

Drivhuset er ikke lenger et fremtidsprosjekt. Tomta er bebygd som vist på hovedkartet over hagen, og bygget sto ferdig høsten 2006. Vi har støpt et fundament for huset slik at det er lett å holde rent og bytte jord. Vi har lagt inn vann og avløp slik at vi kan spyle rent på en enkel måte. Videre ga vi huset litt ekstra høyde ved å ha en høy ringmur. Jordkabel forsyner drivhuset med strøm for lys og oppvarming.

Drivhuset ferdig
Her står det ferdige drivhuset, like ved stubben fra det gamle epletreet.

Next
Trykk her for å få detaljer om byggingen av drivhuset!