Ertebusk(??))


Ertebusk (På Gårdsplassen)


Ertebusken er en flott busk som både er pen, vokser moderat og er et naturlig midtpunkt for bier og hveps i sesongen.

Det er ....

Nålene ....